BetaLip suplement diety – 20% betaglukan z owsa

Betaglukan, zawarty w preparacie BetaLip suplement diety jest otrzymywany autorską metodą poprzez prażenie ziarniniaków owsa i ekstrakcję niechemiczną w procesie hydrotermicznej stabilizacji z obłuszczonego owsa, pozwalającej na zachowanie jego struktury.

Owies betaglukan

Ten polisacharyd wykazuje wszystkie funkcjonalne właściwości lepkich i tworzących żel żywnościowych hydrokoloidów w środowisku wodnym, dzięki czemu tworzy swoistą membranę na powierzchni jelita cienkiego, spowalniając absorpcję tłuszczy i glukozy.
Zwiększa ponadto średnicę kropel emulsji tłuszczy, co sprzyja dodatkowo zmniejszeniu absorpcji tych związków.

Betaglukan z owsa β-(1–3) i β-(1–4) posiada oficjalne oświadczenia zdrowotne Komisji Europejskiej, (Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1160/2011, z dnia 14 Listopada 2011 r.) o treści:

„Artykuł 14 ust. 1 lit. a) – oświadczenie zdrowotne o zmniejszaniu ryzyka choroby (…) Betaglukan występujący w owsie. Wykazano, że betaglukan występujący w owsie obniża/redukuje poziom cholesterolu we krwi. Wysoki poziom cholesterolu jest czynnikiem ryzyka rozwoju choroby wieńcowej serca. Należy poinformować konsumenta, że korzystny efekt występuje przy dziennym spożyciu 3 g betaglukanu występującego w owsie. Oświadczenie może być stosowane w przypadku żywności zawierającej co najmniej 1 g betaglukanu występującego w owsie na określoną ilościowo porcję”*.

oraz

Oświadczenie zdrowotne Komisji Europejskiej (Rozporządzenie Komisji (UE) nr 432/2012, z dnia 16 Maja 2012 r.) o treści:

Betaglukany pomagają w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi. Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności, która zawiera co najmniej 1g betaglukanów pochodzących z owsa, otrębów owsianych, jęczmienia, otrębów jęczmiennych, lub mieszanek tych źródeł na określoną ilościowo porcję. Aby oświadczenie mogło być stosowane, podaje się informację dla konsumenta, że korzystne działanie występuje przy spożywaniu dziennie 3g betaglukanów pochodzących z owsa, otrębów owsianych, jęczmienia, otrębów jęczmiennych, lub mieszanek tych betaglukanów.

W tym samym Dzienniku Urzędowym jest kolejne, nowe oświadczenie zdrowotne, mówiące:

Spożycie betaglukanów pochodzących owsa lub jęczmienia w ramach posiłku pomaga ograniczyć wzrost poziomu glukozy we krwi po tym posiłku. Oświadczenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do żywności, która zawiera co najmniej 4g betaglukanów pochodzących z owsa lub jęczmienia na każde 30g węglowodanów przyswajalnych w określonej ilościowo porcji w ramach posiłku. Aby oświadczenie mogło być stosowane, podaje się informację dla konsumenta, że korzystne działanie występuje przy spożycia betaglukanów pochodzących z owsa lub jęczmienia w ramach posiłku.


Co więcej, posiada Opinię Naukową EFSA (European Food Safety Authority), (EFSA Journal 2010; 8(12):1885) o podobnej treści.

FDA (The United States Food and Drug Administration ) już w 1997 roku zaaprobowało oświadczenie zdrowotne dla betaglukanu z owsa, zaś w 2004 roku United Kingdom Joint Health Claims Initiative (JHCI) wydało podobne oświadczenie w Wielkiej Brytanii.

Dlaczego więc betaglukan z owsa został tak doceniony?W świetle licznych publikacji, betaglukan z owsa jawi się jako jedna z najbardziej obiecujących substancji naturalnych, mogących wprowadzić prawidłowe nawyki żywieniowe u osób z hipercholesterolemią, w celu obniżenia poziomu cholesterolu we krwi (potocznie mówiąc obniżenia poziomu cholesterolu).*

Jego liczne zalety we wspomaganiu walki z hipercholesterolemią i glikemią poposiłkową są opisane w kolejnych stronach serwisu.

BetaLip suplement diety jest 20% koncentratem betaglukanu z owsa, dawkowanego 2 x dziennie po 7,5g (1,5g czystego betaglukanu na dawkę). Jest to ilość zgodna z zaleceniami zawartymi w Oświadczeniu Zdrowotnym Komisji Europejskiej, wydanego na podstawie licznych badań i doniesień naukowych.

                                 
* korzystny efekt występuje przy dziennym spożyciu 3 g betaglukanu występującego w owsie. Istnieje wiele czynników ryzyka choroby, której dotyczy oświadczenie i zmiana jednego z tych czynników ryzyka może wywierać korzystny wpływ lub nie wywierać go.