Cholesterol normy

Należy wiedzieć, że nie określa się tylko samego stężenie cholesterolu we krwi obwodowej. Istotnym jest określenie także frakcji lipoprotein o niskiej gęstości (LDL) i o wysokiej gęstości (HDL).

Uważa się, że normą dla cholesterolemii (stężenie cholesterolu we krwi lub potocznie norma cholesterolu czy prawidłowy cholesterol) jest stężenie poniżej 200mg/dl (<5,2 mmol/l)

Dla frakcji HDL (pożądane wyższe wartości):
   Norma u mężczyzn wynosi 35–70 mg/dl (0,9-1,8 mmol/l),
   Norma u kobiet wynosi zaś 40–80 mg/dl (1,0-2,1 mmol/l),

Dla frakcji LDL (pożądane są niższe wartości):
   Norma: < 135 mg/dl (< 3,5 mmol/l),

Należy dążyć do uzyskania wyższych wartości dla HDL i jak najniższych dla LDL.